Abaktal inj.10x5ml/400mg | Lék na předpis
Abaktal tbl.obd.10x400mg | Lék na předpis
Accuzide 20 por.tbl.flm.100 | Lék na předpis
Accuzide por.tbl.flm.100 | Lék na předpis
Acecor 400 tbl.obd.30x400mg | Lék na předpis
Acefa 1g inj.+inf.plv.sol.1x1g | Lék na předpis
Acefa 2g inj+inf.plv.sol.1x2g | Lék na předpis
Acesial 5mg por.tbl.nob.100x5mg | Lék na předpis
Acesial 5mg por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Aclasta sol. inf.1x100ml/5mg | Lék na předpis
Activelle por.tbl.flm.1x28 | Lék na předpis
Activelle por.tbl.flm.3x28(=81) | Lék na předpis
Actos 15mg por.tbl.nob.28x15mg | Lék na předpis
Actos 30mg tbl.nob.28x30mg | Lék na předpis
Actos 30mg tbl.nob.28x30mg | Lék na předpis
Adadut 0.5mg cps.mol. 30 | Lék na předpis
Adadut 0.5mg cps.mol. 90 | Lék na předpis
Addnok 2mg slg.tbl.nob.7x2mg | Lék na předpis
Addnok 8mg slg.tbl.nob.7x8mg | Lék na předpis
Adele por.tbl.nob.3x21 | Lék na předpis
Adenocor inj.sol.6x2ml/6mg | Lék na předpis
Adipex Retard 15mg cps.rml. 100 | Lék na předpis
Adipex Retard 15mg cps.rml. 30 | Lék na předpis
Advantan krém drm.crm 1x15gm | Lék na předpis
Aedon 10 mg por.tbl.dis.28x10mg | Lék na předpis
Aedon 5 mg por.tbl.dis. 28x5mg | Lék na předpis
Aerius 5mg por.tbl.flm.90x5mg | Lék na předpis
Aerius por.tbl.flm.10x5mg | Lék na předpis
Aerius por.tbl.flm.30x5mg | Lék na předpis
Aerius por.tbl.flm.50x5mg | Lék na předpis
Aethoxysklerol 0.5% inj.5x2ml | Lék na předpis
Aethoxysklerol 1% inj.5x2ml | Lék na předpis
Aethoxysklerol 2% inj.5x2ml | Lék na předpis
Aethoxysklerol 3% inj.5x2ml | Lék na předpis
Afiten 10mg por.tbl.nob.30x10mg | Lék na předpis
Afiten 5mg por.tbl.nob.100x5mg | Lék na předpis
Afiten 5mg por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Afloderm drm.crm.1x20g | Lék na předpis
Afloderm drm.ung.1x20g | Lék na předpis
Agapurin inj.5x5ml/100mg | Lék na předpis
Agaricus Muscarius CH5 gra.4g | Lék na předpis
Agen 10 por.tbl.nob.30x10mg | Lék na předpis
Agen 10 por.tbl.nob.90x10mg | Lék na předpis
Agen 5 por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Agnucaston por.tbl.flm.30 | Lék na předpis
Agolutin inj.5x2ml/60mg | Lék na předpis
Akineton por.tbl.nob.50x2mg | Lék na předpis
Aknemycin Plus drm.sol.1x25ml | Lék na předpis
Aktiferrin gtt.1x30ml | Lék na předpis
Aktiferrin sir.1x100ml | Lék na předpis
Alburex 20 inf.sol. 1x100ml/20g | Lék na předpis
Alburex 20 inf.sol. 1x50ml/10g | Lék na předpis
Algifen tbl.20 | Lék na předpis
Almiral inj.10x3ml/75mg | Lék na předpis
Aloe Socotrina CH9 gra.4g | Lék na předpis
Aloxi ivn.inj.sol.250RG/5ml | Lék na předpis
Alozex 1mg por.tbl.flm.30x1mg | Lék na předpis
Alozex 1mg por.tbl.flm.50x1mg | Lék na předpis
Alphagan oph.gtt.sol.1x5ml | Lék na předpis
Alpicort F sol.1x100ml | Lék na předpis
Alpicort sol.1x100ml | Lék na předpis
Alprostan inf.10x0.2ml/100RG | Lék na předpis
Alumina CH15 gra.4g | Lék na předpis
Amaryl 2 mg por.tbl.nob.30x2mg | Lék na předpis
Amaryl 3 mg por.tbl.nob.30x3mg | Lék na předpis
Ambra Grisea CH15 gra.4g | Lék na předpis
Ambrobene inj.5x2ml/15mg | Lék na předpis
Amedo 10mg por.tbl.flm.100x10mg | Lék na předpis
Amedo 10mg por.tbl.flm.30x10mg | Lék na předpis
Amedo 20mg por.tbl.flm.100x20mg | Lék na předpis
Amedo 20mg por.tbl.flm.30x20mg | Lék na předpis
Amedo 40mg por.tbl.flm.30x40mg | Lék na předpis
Amicloton por.tbl.nob.30 | Lék na předpis
Amiokordin tbl.60x200mg | Lék na předpis
Amlator 10mg/5mg por.tbl.flm.90 | Lék na předpis
Amlator 20mg/5mg por.tbl.flm.90 | Lék na předpis
Amlozek 10 por.tbl.nob.30x10mg | Lék na předpis
Amlozek 10 por.tbl.nob.90x10mg | Lék na předpis
Amlozek 5 por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Amlozek 5 por.tbl.nob.90x5mg | Lék na předpis
Ammonium Carbonicum CH5 gra.4g | Lék na předpis
Ammonium Muriaticum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Amoksiklav 1g por.tbl.flm.21x1g | Lék na předpis
Amoksiklav 1g tbl.obd.14x1g | Lék na předpis
Amprilan 10 por.tbl.nob.30x10mg | Lék na předpis
Amprilan 10 por.tbl.nob.90x10mg | Lék na předpis
Amprilan 5 por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Amprilan 5 por.tbl.nob.90x5mg | Lék na předpis
Amylium Nitrosum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Anacardium Orientale CH9 gra.4g | Lék na předpis
Anafranil 25 tbl.obd.30x25mg | Lék na předpis
Anafranil SR 75 tbl.ret.20x75mg | Lék na předpis
Anagallis Arvensis CH9 gra.4g | Lék na předpis
Analgin inj.sol.5x5ml | Lék na předpis
Anastar 1mg por.tbl.flm.30x1mg | Lék na předpis
Anaya por.tbl.flm.28x1mg | Lék na předpis
Androcur 100 tbl.obd.50x100mg | Lék na předpis
Androcur-50 tbl.50x50mg | Lék na předpis
Angeliq por.tbl.flm.84 | Lék na předpis
Ansilan cps.25x10mg | Lék na předpis
Antabus por.tbl.eff.50x400mg | Lék na předpis
Apaurin inj.10x2ml/10mg | Lék na předpis
Apo-Amlo 10 por.tbl.nob.30x10mg | Lék na předpis
Apo-Amlo 5 por.tbl.nob.100x5mg | Lék na předpis
Apo-Amlo 5 por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Apo-Feno por.cps.dur.100x200mg | Lék na předpis
Apo-Feno por.cps.dur.30x200mg | Lék na předpis
Apo-Finas por.tbl.flm.100x5mg | Lék na předpis
Apo-Gab 100 cps.dur.60x100mg | Lék na předpis
Apo-Gab 100 cps.dur.90x100mg | Lék na předpis
Apo-Gab 300 cps.dur.60x300mg | Lék na předpis
Apo-Gab 300 cps.dur.90x300mg | Lék na předpis
Apo-Gab 400 cps.dur.90x400mg | Lék na předpis
Apo-Gab 600 tbl.flm.60x600mg | Lék na předpis
Apo-Ome 20 por.cps.etd.100x20mg | Lék na předpis
Apo-Ome 20 por.cps.etd.28x20mg | Lék na předpis
Apo-Parox por.tbl.flm.100x20mg | Lék na předpis
Apo-Parox por.tbl.flm.30x20mg | Lék na předpis
Apo-Tamis por.cps.pro.100x0.4mg | Lék na předpis
Apo-Tamis por.cps.pro.30x0.4mg | Lék na předpis
Apo-Tic por.tbl.flm.100x250mg | Lék na předpis
Apo-Tic por.tbl.flm.30x250mg | Lék na předpis
Aranea Diadema CH15 gra.4g | Lék na předpis
Arava 20mg por.tbl.flm.30x20mg | Lék na předpis
Arduan inj.sicc.25x4mg+solv. | Lék na předpis
Aricept 10mg tbl.obd.28x10mg | Lék na předpis
Aricept 5mg tbl.obd.28x5mg | Lék na předpis
Arlevert por.tbl.nob.48 | Lék na předpis
Aropilos 2mg tbl.pro. 28 | Lék na předpis
Aropilos 2mg tbl.pro. 84 | Lék na předpis
Aropilos 4mg tbl.pro. 84 | Lék na předpis
Aropilos 8mg tbl.pro. 84 | Lék na předpis
Arsenicum Iodatum CH5 gra.4g | Lék na předpis
Artrodar por.cps.dur. 50x50mg | Lék na předpis
Arum Triphyllum CH9 gra.4g | Lék na předpis
ASACOL 800 por.tbl.ent.90x800mg | Lék na předpis
Asentra 50 por.tbl.flm.28x50mg | Lék na předpis
Asentra 50 por.tbl.flm.84x50mg | Lék na předpis
Atarax tbl.obd.25x25mg | Lék na předpis
Atehexal 25 por.tbl.flm.30x25mg | Lék na předpis
Atenobene 25mg tbl.obd.30x25mg | Lék na předpis
Atenobene 50mg tbl.obd.20x50mg | Lék na předpis
Atoris 10 por.tbl.flm.30x10mg | Lék na předpis
Atoris 10 por.tbl.flm.90x10mg | Lék na předpis
Atoris 20 por.tbl.flm.30x20mg | Lék na předpis
Atoris 20 por.tbl.flm.90x20mg | Lék na předpis
Atoris 30 por.tbl.flm. 30x30mg | Lék na předpis
Atoris 40 por.tbl.flm.30x40mg | Lék na předpis
Atoris 40 por.tbl.flm.90x40mg | Lék na předpis
Atoris 60 por.tbl.flm. 30x60mg | Lék na předpis
Atoris 80 por.tbl.flm. 30x80mg | Lék na předpis
Atorstad 10mg tbl.flm. 100x10mg | Lék na předpis
Atorstad 20mg tbl.flm.100x20mg | Lék na předpis
Atram 25 por.tbl.nob.90x25mg | Lék na předpis
Atrovent 0.025% inh.sol.1x20ml | Lék na předpis
Atrovent N inh.sol.pss.200x20RG | Lék na předpis
Augmentin 1g tbl.obd.14x1g | Lék na předpis
Aulin gra.15x100mg(sáčky) | Lék na předpis
Aulin por.gra.sol.30 sáčků | Lék na předpis
Aulin por.tbl.nob.15x100mg | Lék na předpis
Aulin tbl.30x100mg | Lék na předpis
Aurum Metallicum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Avamys nas.spr.sus.120x27.5rg | Lék na předpis
Avelox por.tbl.flm.5x400mg | Lék na předpis
Axetine 1.5g inj.sicc.10x1.5g | Lék na předpis
Axetine 750mg inj.sicc.10x750mg | Lék na předpis
Azepo 1g inj+plv.plv.sol.10x1g | Lék na předpis
Azitrox 500 por.tbl.flm.3x500mg | Lék na předpis
Batrafen roztok drm.sol.1x20ml | Lék na předpis
Belakne 0.1% gel 1mg/g 30g | Lék na předpis
Belara por.tbl.flm.1x21 | Lék na předpis
Belara por.tbl.flm.3x21 | Lék na předpis
Belara por.tbl.flm.6x21 | Lék na předpis
Belladonna CH200 gra.4g | Lék na předpis
Bellis Perennis CH15 gra.4g | Lék na předpis
Bellis Perennis CH30 gra.4g | Lék na předpis
Beloderm drm.crm.1x30g 0.05% | Lék na předpis
Beloderm drm.ung.1x30g 0.05% | Lék na předpis
Belogent krém crm.1x30g | Lék na předpis
Belogent mast ung.1x30g | Lék na předpis
Belosalic drm.sol.1x50ml | Lék na předpis
Belosalic drm.spr.sol.1x100ml | Lék na předpis
Belosalic drm.ung.1x30g | Lék na předpis
Benfogamma por.tbl.obd.100 | Lék na předpis
Benfogamma por.tbl.obd.50 | Lék na předpis
Berberis Vulgaris CH30 gra.4g | Lék na předpis
Berberis Vulgaris CH5 gra.4g | Lék na předpis
Berberis Vulgaris CH9 gra.4g | Lék na předpis
Berodual inh.liq.1x20ml (I) | Lék na předpis
Berodual N inh.sol.pss.200dáv. | Lék na předpis
Betadine supp.vag.14 (H) | Lék na předpis
Betaklav 500mg/125mg tbl.flm.21 | Lék na předpis
Betaklav 875mg/125mg tbl.flm.14 | Lék na předpis
Betalmic 0.5% oph.gtt.sol.3x5ml | Lék na předpis
Betaloc 1mg/ml inj.5x5ml/5mg | Lék na předpis
Betaserc 16 por.tbl.nob.60x16mg | Lék na předpis
Betaserc 24 por.tbl.nob.50x24mg | Lék na předpis
Betaserc 8 por.tbl.nob.100x8mg | Lék na předpis
Betaxa 20 por.tbl.flm.30x20mg | Lék na předpis
Betaxolol Mylan 20mg tbl.flm.28 | Lék na předpis
Betaxolol Mylan 20mg tbl.flm.98 | Lék na předpis
Betoptic gtt.opht.1x5ml | Lék na předpis
Bexsero inj.sus.1x0.5ml+jeh | Lék na předpis
Bigital 10mg/5mg por.tbl.nob.30 | Lék na předpis
Bigital 10mg/5mg por.tbl.nob.90 | Lék na předpis
Bigital 5mg/10mg por.tbl.nob.90 | Lék na předpis
Bigital 5mg/5mg por.tbl.nob.30 | Lék na předpis
Bigital 5mg/5mg por.tbl.nob.90 | Lék na předpis
Biodroxil cps.12x500mg | Lék na předpis
Biodroxil por.tbl.flm.12x1000mg | Lék na předpis
Biomin H por.plv.60x3g sáčky | Lék na předpis
Biseptol 120 tbl.20x120mg | Lék na předpis
Biseptol 480 inj.10x5ml | Lék na předpis
Bisocard 5 por.tbl.flm. 30x5mg | Lék na předpis
Bisogamma 5 por.tbl.flm.100x5mg | Lék na předpis
Bisogamma 5 por.tbl.flm.30x5mg | Lék na předpis
Biston tbl.50x200mg | Lék na předpis
Bixebra 5mg tbl.flm.112x5mg | Lék na předpis
Bixebra 5mg tbl.flm.56x5mg | Lék na předpis
Bixebra 7.5mg tbl.flm.112x7.5mg | Lék na předpis
Bixebra 7.5mg tbl.flm.56x7.5mg | Lék na předpis
Blatta Orientalis CH15 gra.4g | Lék na předpis
Blatta Orientalis CH9 gra.4g | Lék na předpis
Bloxazoc 100mg tbl.pro.30x100mg | Lék na předpis
Bloxazoc 200mg tbl.pro.30x200mg | Lék na předpis
Bloxazoc 50mg tbl.pro.30x50mg | Lék na předpis
Bocouture 50SU inj.plv.sol.1 | Lék na předpis
Bonadea por.tbl.flm. 3x21 | Lék na předpis
Bonadea por.tbl.flm.3x21 | Lék na předpis
Bonefos 400mg cps.100x400mg | Lék na předpis
Bonefos 800mg tbl.obd.60x800mg | Lék na předpis
Bonefos inf.cnc.sol.5x5ml | Lék na předpis
Bonviva por.tbl.flm.3x150mg | Lék na předpis
Botox inj.plv.sol. 1x100UT | Lék na předpis
Bromum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Brufen 600mg gra.eff.20x600mg | Lék na předpis
Budenofalk 3mg cps.etd.100 | Lék na předpis
Budiair inh.sol.pss. 200x200mcg | Lék na předpis
Bupretec 35mcg/h tdr.emp.5 | Lék na předpis
Bupretec 52.5 mcg/h tdr.emp.5 | Lék na předpis
Bupretec 70 mcg/h tdr.emp.5 | Lék na předpis
Buscopan 20mg/ml inj.sol. 5x1ml | Lék na předpis
Buscopan por.tbl.obd.20x10mg | Lék na předpis
Busilvex inf.cnc.sol.8x10ml | Lék na předpis
Buspiron-Egis 10mg tbl.60x10mg | Lék na předpis
Buspiron-Egis 5mg tbl.60x5mg | Lék na předpis
Byol 10mg tbl. flm. 3x10 | Lék na předpis
Byol 5mg tbl. flm. 3x10 | Lék na předpis
Cactus Grandiflorus CH9 gra.4g | Lék na předpis
Caduet 10mg/10mg por.tbl.flm.30 | Lék na předpis
Caduet 10mg/10mg por.tbl.flm.90 | Lék na předpis
Caduet 5mg/10mg por.tbl.flm.30 | Lék na předpis
Caduet 5mg/10mg por.tbl.flm.90 | Lék na předpis
Caduet tbl.flm.90x5mg/10mg | Lék na předpis
Calcarea Fluorica CH15 gra.4g | Lék na předpis
Calcarea Fluorica CH5 gra.4g | Lék na předpis
Calcarea Fluorica CH9 gra.4g | Lék na předpis
Calcarea Sulfurica CH15 gra.4g | Lék na předpis
Calcarea Sulfurica CH30 gra.4g | Lék na předpis
Calcarea Sulfurica CH5 gra.4g | Lék na předpis
Calcarea Sulfurica CH9 gra.4g | Lék na předpis
Calleto 2/0.03mg tbl.flm. 3x21 | Lék na předpis
Calypsol inj.sol.5x10ml/500mg | Lék na předpis
Campral por.tbl.flm.84x300mg | Lék na předpis
Capsicum Annuum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Carbo Animalis CH5 gra.4g | Lék na předpis
Carbo Vegetabilis CH15 gra.4g | Lék na předpis
Carbo Vegetabilis CH5 gra.4g | Lék na předpis
Carbo Vegetabilis CH9 gra.4g | Lék na předpis
Cardilan inj.10x10ml | Lék na předpis
Cardilan tbl.100 | Lék na předpis
Carduus Marianus CH5 gra.4g | Lék na předpis
Carduus Marianus CH9 gra.4g | Lék na předpis
Carvesan 25 por.tbl.nob.30x25mg | Lék na předpis
Carzap 8mg por.tbl.nob. 28x8mg | Lék na předpis
Causticum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Causticum CH30 gra.4g | Lék na předpis
Causticum CH5 gra.4g | Lék na předpis
Causticum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Cavinton inj.10x2ml/10mg | Lék na předpis
Cavinton tbl.50x5mg | Lék na předpis
Cefobid 1g inj.sic.1x1g | Lék na předpis
Cerazette 0.075mg tbl.flm.3x28 | Lék na předpis
Cerazette por.tbl.flm.84x75RG | Lék na předpis
Cerebrolysin inj.sol. 10x1ml | Lék na předpis
Cerebrolysin inj.sol. 5x10ml | Lék na předpis
Cerebrolysin inj.sol. 5x5ml | Lék na předpis
Cernevit inj.plv.sol.10x750mg | Lék na předpis
Cerucal por.tbl.nob.50x10mg | Lék na předpis
Cervarix inj.sus. 1x0.5ml + j. | Lék na předpis
Cezera 5mg por.tbl.flm 90x5mg | Lék na předpis
Cezera 5mg por.tbl.flm.30x5mg | Lék na předpis
Cialis 10mg por.tbl.flm.4x10mg | Lék na předpis
Cialis 20mg por.tbl.flm. 4x20mg | Lék na předpis
Cialis 20mg por.tbl.flm.2x20mg | Lék na předpis
Cialis 20mg por.tbl.flm.4x20mg | Lék na předpis
Cialis 20mg por.tbl.flm.8x20mg | Lék na předpis
Cialis 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Cicuta Virosa CH15 gra.4g | Lék na předpis
Cifloxinal tbl.obd.10x250mg | Lék na předpis
Cilozek 100mg tbl.nob. 56 | Lék na předpis
Cilozek 100mg tbl.nob. 98 | Lék na předpis
Cimzia 200mg inj.sol.2x1ml | Lék na předpis
Cina CH30 gra.4g | Lék na předpis
Cina CH9 gra.4g | Lék na předpis
Cinarizin Lek 25mg tbl.50x25mg | Lék na předpis
Cinarizin Lek 75mg tbl.50x75mg | Lék na předpis
Cinnabaris CH15 gra.4g | Lék na předpis
Cinnabaris CH9 gra.4g | Lék na předpis
Ciplox 250 tbl.obd.10x250mg | Lék na předpis
Ciplox 500 tbl.obd.10x500mg | Lék na předpis
Ciprinol 250 tbl.obd.10x250mg | Lék na předpis
Ciprinol 500 tbl.obd.10x500mg | Lék na předpis
Ciprinol inj.5x10ml/100mg | Lék na předpis
Circadin 2mg por.tbl.pro.21x2mg | Lék na předpis
Citrafleet por.plv.sol. 2 | Lék na předpis
Climara 50 drm.emp.tdr.4x3.9mg | Lék na předpis
Climen drg.3x21(=63) (F) | Lék na předpis
Clostilbegyt tbl.10x50mg(lahv.) | Lék na předpis
Coaxil por.tbl.obd.90x12.5mg | Lék na předpis
Coffea Cruda CH15 gra.4g | Lék na předpis
Coffea Cruda CH9 gra.4g | Lék na předpis
Colchicum Autumnale CH9 gra.4g | Lék na předpis
Combair inh.sol.pss. 180 dávek | Lék na předpis
Combigan opht.gtt.sol.1x5ml | Lék na předpis
Comtan por.tbl.flm.60x200mg | Lék na předpis
Concor 10 por.tbl.flm.30x10mg | Lék na předpis
Concor 10mg tbl.flm. 100 | Lék na předpis
Concor 5mg tbl.flm. 100 | Lék na předpis
Concor 5mg tbl.flm. 30 | Lék na předpis
Concor COR 10mg tbl.flm. 100 | Lék na předpis
Concor COR 10mg tbl.obd.28x10mg | Lék na předpis
Concor COR 2.5mg tbl.flm. 100 | Lék na předpis
Concor COR 5mg tbl.flm. 100 | Lék na předpis
Concor COR 5mg tbl.obd.28x5mg | Lék na předpis
Condrosulf 800 mg tbl.flm.30 | Lék na předpis
Conisor 100mg cps.dur.14 | Lék na předpis
Conisor 100mg cps.dur.28 | Lék na předpis
Conisor 100mg cps.dur.4 | Lék na předpis
Conium Maculatum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Conium Maculatum CH30 gra.4g | Lék na předpis
Conium Maculatum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Convulex por.gtt.sol.100ml/30g | Lék na předpis
Convulex por.sir.1x100ml | Lék na předpis
Corallium Rubrum CH5 gra.4g | Lék na předpis
Cordarone inj.sol.6x3ml/150mg | Lék na předpis
Cordarone por.tbl.nob.60x200mg | Lék na předpis
Cordipin Retard tbl.ret.30x20mg | Lék na předpis
Cordipin XL tbl.ret.30x40mg | Lék na předpis
Corotrop inj.sol.10x10ml/10mg | Lék na předpis
Corsim 10 por.tbl.flm.100x10mg | Lék na předpis
Corsim 20 por.tbl.flm.100x20mg | Lék na předpis
Corsim 20 por.tbl.flm.30x20mg | Lék na předpis
Coryol 25 por.tbl.nob.30x25mg | Lék na předpis
Crataegus Oxyacantha CH5 gra.4g | Lék na předpis
Crataegus Oxyacantha CH9 gra.4g | Lék na předpis
Crinone 8% vag.gel 15x1.125g | Lék na předpis
Cromohexal nas.spr.sol.1x15ml | Lék na předpis
Cuprum Arsenicosum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Curatoderm drm.ung.1x20gm | Lék na předpis
Curatoderm drm.ung.1x60g | Lék na předpis
Cyclo 3 Fort por.cps.dur.30 II | Lék na předpis
Cyclonamine 500mg cps.dur. 30 | Lék na předpis
Cynt 0.2 por.tbl.flm.98x0.2mg I | Lék na předpis
Cynt 0.2 tbl.flm.30x0.2mg I | Lék na předpis
Cynt 0.3 por.tbl.flm.98x0.3mg I | Lék na předpis
Cynt 0.3 tbl.flm.30x0.3mg I | Lék na předpis
Cynt 0.4 por.tbl.flm.30x0.4mg I | Lék na předpis
Cynt 0.4 por.tbl.flm.98x0.4mg I | Lék na předpis
Cyteal liq.1x250ml | Lék na předpis
Cyteal liq.1x500ml | Lék na předpis
Dafnegin vag.glb.6x100mg | Lék na předpis
Daivobet gel drm.gel 30g | Lék na předpis
Daivobet gel drm.gel 60g | Lék na předpis
Dalacin C inj.1x2ml/300mg | Lék na předpis
Dalacin C inj.1x4ml/600mg | Lék na předpis
Dapril 10 por.tbl.nob.100x10mg | Lék na předpis
Dapril 10 tbl.30x10mg | Lék na předpis
Dapril 20 por.tbl.nob.30x20mg | Lék na předpis
Dapril 5 por.tbl.nob.100x5mg | Lék na předpis
Dapril 5 por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Degan inj.50x2ml/10mg | Lék na předpis
Degan tbl.40x10mg | Lék na předpis
Deniban por.tbl.nob.60x50mg | Lék na předpis
Depakine por.sir.1x150ml | Lék na předpis
Depo-Medrol inj.1x1ml/40mg | Lék na předpis
Depo-Medrol inj.1x5ml 40mg/ml | Lék na předpis
Derin 25mg por.tbl.flm. 60x25mg | Lék na předpis
Derin prolong 200mg tbl.pro. 60 | Lék na předpis
Derin prolong 300mg tbl.pro. 60 | Lék na předpis
Derin prolong 400mg tbl.pro. 60 | Lék na předpis
Dermovate crm.1x25g 0.05% | Lék na předpis
Dermovate ung.1x25g 0.05% | Lék na předpis
Detralex 500mg tbl.flm. 180 | Lék na předpis
Detralex por.tbl.flm. 60x500mg | Lék na předpis
Detralex por.tbl.flm.120x500mg | Lék na předpis
Detralex por.tbl.flm.30 | Lék na předpis
Detralex por.tbl.flm.60 | Lék na předpis
Dexa-gentamicin ung.oph.1x2.5g | Lék na předpis
Dexamed inj.10x2ml/8mg | Lék na předpis
Dexamethasone KRKA 20mg tlb.20 | Lék na předpis
Dexdor inf.cnc.sol. 25x2ml | Lék na předpis
Diane-35 drg.1x21 (SVG) | Lék na předpis
Diane-35 por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Diane-35 por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Diaprel MR por.tbl.ret.120x30mg | Lék na předpis
Diaprel MR por.tbl.ret.60x30mg | Lék na předpis
Dibetix 1mg por.tbl.nob.90x1mg | Lék na předpis
Dibetix 2mg por.tbl.nob.90x2mg | Lék na předpis
Dicynone 250 inj.4x2ml/250mg | Lék na předpis
Dienille tbl.flm.3x21x2mg/0.3mg | Lék na předpis
Differine Krém crm.1x30g/30mg | Lék na předpis
Diflucan 100mg cps.28x100mg (F) | Lék na předpis
Diflucan 150mg cps.1x150mg (F) | Lék na předpis
Diluran por.tbl.nob. 20x250mg | Lék na předpis
Dimexol por.tbl.nob.30x200mg | Lék na předpis
Dipidolor inj.5x2ml/15mg | Lék na předpis
Diprophos inj.sus.5x1ml/7mg | Lék na předpis
Diprosalic drm. sol. 1x30ml | Lék na předpis
Diprosalic drm.ung. 1x15g | Lék na předpis
Diprosone drm.crm. 1x30g | Lék na předpis
Diprosone drm.ung. 1x30g | Lék na předpis
Diroton 10mg tbl.100x10mg | Lék na předpis
Diroton 10mg tbl.28x10mg | Lék na předpis
Diroton 20mg tbl.28x20mg | Lék na předpis
Diroton 5mg tbl.28x5mg | Lék na předpis
Dithiaden inj.10x2ml | Lék na předpis
Dithiaden tbl.20x2mg | Lék na předpis
Ditropan por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Dolgit 800 tbl.obd.20x800mg | Lék na předpis
Dolmina 100 SR tbl.ret.20x100mg | Lék na předpis
Dolmina 50 tbl.obd.30x50mg | Lék na předpis
Dolmina Inj. inj.5x3ml/75mg | Lék na předpis
Dolsin inj.10x2ml 5% | Lék na předpis
Dona 1.5g por.plv.sol. 20 | Lék na předpis
Dopegyt tbl.50x250mg | Lék na předpis
Dormicum 15mg tbl.obd.10x15mg | Lék na předpis
Dormicum inj.sol.10x1ml/5mg | Lék na předpis
Dormicum inj.sol.5x3ml/15mg | Lék na předpis
Dospelin 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Duac gel drm.gel.15g | Lék na předpis
Dukoral por.sus.3ml+2sac | Lék na předpis
Duomox 1000 tbl.20x1000mg | Lék na předpis
Duomox 1000 tbl.sus. 14x1000mg | Lék na předpis
Duomox 250 tbl.20x250mg | Lék na předpis
Duomox 375 tbl.20x375mg | Lék na předpis
Duomox 500 tbl.20x500mg | Lék na předpis
Duomox 750 tbl.20x750mg | Lék na předpis
Duphaston por.tbl.flm.20x10mg | Lék na předpis
Duphaston tbl.obd.20x10mg | Lék na předpis
Duratocin inj.sol. 5x1ml | Lék na předpis
Dutalan 0.5mg cps.mol.90 | Lék na předpis
Ebixa 10mg por.tbl.flm.56x10mg | Lék na předpis
Ebixa 10mg tbl.flm.50x10mg | Lék na předpis
Edicin 1g inf.plv.sol. 10x1g | Lék na předpis
Efient 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Efloran inf.1x100ml/500mg | Lék na předpis
Egilok 100mg tbl.60x100mg | Lék na předpis
Egilok 25mg tbl.60x25mg | Lék na předpis
Egilok 50mg tbl.60x50mg | Lék na předpis
Eglymad 2mg por.tbl.nob.30x2mg | Lék na předpis
Eglymad 3mg por.tbl.nob.30x3mg | Lék na předpis
Egolanza 10mg tbl.flm.49 | Lék na předpis
Egolanza 5mg tbl.flm.49 | Lék na předpis
Elenium tbl.obd.20x10mg | Lék na předpis
Elicea 10mg por.tbl.flm.28x10mg | Lék na předpis
Elicea 10mg por.tbl.flm.98x10mg | Lék na předpis
Elicea 10mg tbl.flm.56x10mg | Lék na předpis
Elicea 20mg por.tbl.flm.28x20mg | Lék na předpis
Elicea 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Elify 75mg por.cps.pro.30x75mg | Lék na předpis
Eliquis 5mg por.tbl.flm. 60x5mg | Lék na předpis
Eliquis 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Elocom drm.crm.1x15gm 0.1% | Lék na předpis
Elocom drm.crm.1x30g 0.1% | Lék na předpis
Elocom drm.sol. 1x20ml 0.1% | Lék na předpis
Elocom drm.sol.1x30ml 0.1% | Lék na předpis
Elocom drm.ung.1x15g 0.1% | Lék na předpis
Elocom drm.ung.1x30g 0.1% | Lék na předpis
Emadine gtt.opht.1x5ml/2.5mg | Lék na předpis
Enap 10mg tbl.100x10mg | Lék na předpis
Enap 10mg tbl.30x10mg | Lék na předpis
Enap 2.5mg tbl.30x2.5mg | Lék na předpis
Enap 20mg tbl.30x20mg | Lék na předpis
Enap 5mg tbl.100x5mg | Lék na předpis
Enap 5mg tbl.30x5mg | Lék na předpis
Enap i.v. inj.5x1ml/1.25mg | Lék na předpis
Enap-H tbl.30 | Lék na předpis
Enap-HL tbl.30 | Lék na předpis
Enapril 10 tbl.100x10mg | Lék na předpis
Enapril 20 tbl.100x20mg | Lék na předpis
Enapril 5 tbl.100x5mg | Lék na předpis
Endoxan 1g inj.plv.sol.1x1g | Lék na předpis
Entizol tbl.vag.10x500mg | Lék na předpis
Entocort 3mg por.cps.rdr.50x3mg | Lék na předpis
Enyglid 1mg por.tbl.nob.90x1mg | Lék na předpis
Enyglid 2mg por.tbl.nob.90x2mg | Lék na předpis
Enzaprost F inj.sol.5x1ml/5mg | Lék na předpis
Epiletam 1000mg tbl.flm. 5x10 | Lék na předpis
Epiletam 250mg tbl.flm. 5x10 | Lék na předpis
Epiletam 500mg tbl.flm. 10x10 | Lék na předpis
Epiletam 500mg tbl.flm. 5x10 | Lék na předpis
Epiletam 750mg tbl.flm. 5x10 | Lék na předpis
Equisetum Hiemale CH5 gra.4g | Lék na předpis
Equisetum Hiemale CH9 gra.4g | Lék na předpis
Equoral por.sol.1x50ml/5g | Lék na předpis
Erbitux 5mg/ml.inf.sol.1x20 ml | Lék na předpis
Erdomed 300mg cps.10x300mg | Lék na předpis
Erdomed 300mg cps.20x300mg | Lék na předpis
Erdomed gra.susp.1x100ml | Lék na předpis
Erdomed por.cps.dur.60x300mg | Lék na předpis
Erevit 30 inj.sol.5x1ml/30mg | Lék na předpis
Erevit 300 inj.sol.5x1ml/300mg | Lék na předpis
Ersittin 100mg cps.dur. 98 | Lék na předpis
Ersittin 25mg cps.dur. 28 | Lék na předpis
Ersittin 50mg cps.dur. 56 | Lék na předpis
Escitil 10mg tbl.flm. 84x10mg | Lék na předpis
Escitil 20mg tbl.flm.84x20mg | Lék na předpis
Esmeron inj.sol.10x5ml | Lék na předpis
Esmya 5mg por.tbl.nob.28x5mg | Lék na předpis
Esprital 30 por.tbl.flm.30x30mg | Lék na předpis
Esprital 45 por.tbl.flm.30x45mg | Lék na předpis
Estracyt cps.100x140mg (I) | Lék na předpis
Estrahexal 25 drm.emp.tdr.6x2mg | Lék na předpis
Estrahexal 50 drm.emp.tdr.6x4mg | Lék na předpis
Estrimax por.tbl.flm.(3x28)x2mg | Lék na předpis
Estrofem 1mg por.tbl.flm.28x1mg | Lék na předpis
Estrofem tbl.28x2mg | Lék na předpis
Etoposid Ebewe inf.1x10ml/200mg | Lék na předpis
Etoposid Ebewe inf.1x20ml/400mg | Lék na předpis
Etoposid Ebewe inf.1x5ml/100mg | Lék na předpis
Euthyrox 100 tbl.100x100RG | Lék na předpis
Evra drm.emp.tdr.3 | Lék na předpis
Evra drm.emp.tdr.9 | Lék na předpis
Evra drm.emp.tdr.9 | Lék na předpis
Evra drm.emp.tdr.9 | Lék na předpis
Exacyl inj.5x5ml/500mg | Lék na předpis
Exacyl por.tbl.flm.20x500mg | Lék na předpis
Exelon 3mg por.cps.dur.56x3mg | Lék na předpis
Fastum gel 1x50g/1.25g | Lék na předpis
Fastum Gel drm.gel 1x100g | Lék na předpis
Femara por.tbl.flm.30x2.5mg | Lék na předpis
Femoden por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Femoston 2/10 por.tbl.flm.28 | Lék na předpis
Femoston conti por.tbl.flm.28 | Lék na předpis
Fendrix inj.sus.0.5ml+jehla | Lék na předpis
Fenofix 200mg cps.dur.90 | Lék na předpis
Fenofix 267mg cps.dur.90 | Lék na předpis
Ferretab Comp. por.cps.dur.100 | Lék na předpis
Ferrlecit inj.sol.6x5ml/62.5mg | Lék na předpis
Ferro-Folgamma cps.100 (RPS) | Lék na předpis
Ferro-Folgamma cps.20 (RPS) | Lék na předpis
Ferro-Folgamma cps.50 (RPS) | Lék na předpis
Ferrum Metallicum CH5 gra.4g | Lék na předpis
Ferrum Metallicum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Fevarin 50 por.tbl.flm.30x50mg | Lék na předpis
Fiasp 100U/ml inj.sol. 1x10ml | Lék na předpis
Fiasp 100U/ml inj.sol. 5x3ml | Lék na předpis
Finanorm 5mg tbl.flm. 100x5mg | Lék na předpis
Finard 5mg por.tbl.flm.90x5mg | Lék na předpis
Finpros 5mg por.tbl.flm.100x5mg | Lék na předpis
Flamexin por.tbl.nob.20x20mg | Lék na předpis
Flamexin por.tbl.nob.30x20mg | Lék na předpis
Flonidan susp.1x120ml 5mg/5ml | Lék na předpis
Flonidan tbl.10x10mg | Lék na předpis
Flonidan tbl.30x10mg | Lék na předpis
Florette 0.075mg tbl.flm. 1x28 | Lék na předpis
Florette 0.075mg tbl.flm. 3x28 | Lék na předpis
Floxal gtt.opht.1x5ml | Lék na předpis
Floxal ung.opht.1x3g | Lék na předpis
Fluanxol Depot inj.10x2ml/40mg | Lék na předpis
Flucinar drm. ung.1x15g 0.025% | Lék na předpis
Fluoricum Acidum CH30 gra.4g | Lék na předpis
Fluoricum Acidum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Fluzak por.cps.dur.30x20mg | Lék na předpis
Fokusin por.cps.rdr.30x0.4mg | Lék na předpis
Fokusin por.cps.rdr.90x0.4mg | Lék na předpis
Folivirin inj.sus. 5x2ml | Lék na předpis
Foradil inh.plv.cps.60x12RG | Lék na předpis
Forlax 4g por.plv.sol.scc.20x4g | Lék na předpis
Formano inh.plv.cps. 180x12RG | Lék na předpis
Formano inh.plv.cps.60x12RG | Lék na předpis
Fortecortin 4 4mg tbl.nob. 30 | Lék na předpis
Fortecortin 4 tbl.20x4mg | Lék na předpis
Fortrans plv.1x4(sáčky) BFN | Lék na předpis
Fotil Forte gtt.opht.1x5ml | Lék na předpis
Fotil gtt.opht.sol.1x5ml | Lék na předpis
Foxinette Neo por.tbl.flm.63 | Lék na předpis
Framykoin plv.ads.1x20gm | Lék na předpis
Framykoin plv.ads.1x5gm | Lék na předpis
Framykoin ung.1x10g | Lék na předpis
Fraxiparine inj.sol.10x0.4ml | Lék na předpis
Fraxiparine inj.sol.10x0.6ml | Lék na předpis
Fraxiparine inj.sol.10x0.8ml | Lék na předpis
Fraxiparine inj.sol.10x1ml | Lék na předpis
Frisium 10 por.tbl.nob.20x10mg | Lék na předpis
Fromilid 250 tbl.obd.14x250mg | Lék na předpis
Fromilid 500 tbl.obd.14x500mg | Lék na předpis
Fromilid por.gra.susp.1x60ml | Lék na předpis
Frontin 0.25mg tbl.100x0.25mg | Lék na předpis
Frontin 0.25mg tbl.30x0.25mg | Lék na předpis
Frontin 0.5mg tbl.100x0.5mg | Lék na předpis
Frontin 0.5mg tbl.30x0.5mg | Lék na předpis
Frontin 1.0mg tbl.100x1mg | Lék na předpis
Frontin 1.0mg tbl.30x1mg | Lék na předpis
Fucicort drm.crm.1x15g | Lék na předpis
Fucidin drm.crm.1x15g 2% | Lék na předpis
Fucidin drm.ung.1x15g 2% | Lék na předpis
Fucidin H drm.crm.1x15g | Lék na předpis
Furon 40mg por.tbl.nob.50x40mg | Lék na předpis
Furorese 40 por.tbl.nob.50x40mg | Lék na předpis
Fycompa 2mg por.tbl.flm.7x2mg | Lék na předpis
Fycompa 4mg por.tbl.flm.28x4mg | Lék na předpis
Fycompa 6mg por.tbl.flm.28x6mg | Lék na předpis
Fycompa 8mg por.tbl.flm.28x8mg | Lék na předpis
Gefin 5mg tbl.flm. 100x5mg | Lék na předpis
Gelargin gel 1x25g | Lék na předpis
Geratam 3g inj.sol. 4x15ml/3g | Lék na předpis
Gerocilan 10mg tbl.flm. 4 | Lék na předpis
Gerocilan 20mg tbl.flm. 4 | Lék na předpis
Gerodorm por.tbl.nob.10x40mg | Lék na předpis
Gerodorm por.tbl.nob.30x40mg | Lék na předpis
Ginkor Fort por.cps.dur. 30 I | Lék na předpis
Gleperil 4mg por.tbl.nob.30x4mg | Lék na předpis
Gleperil 8mg por.tbl.nob.30x8mg | Lék na předpis
Glibomet por.tbl.flm.100 | Lék na předpis
Glonoinum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Glurenorm tbl.30x30mg (SK) | Lék na předpis
Glymexan 3mg por.tbl.nob.30x3mg | Lék na předpis
Godasal 100 por.tbl.nob.100 | Lék na předpis
Godasal 100 por.tbl.nob.20 | Lék na předpis
Godasal 100 por.tbl.nob.50 | Lék na předpis
Gopten 2mg cps.dur.28 | Lék na předpis
Gopten 2mg por.cps.dur.98x2mg | Lék na předpis
Gopten 4mg por.cps.dur.28x4mg | Lék na předpis
Gopten 4mg por.cps.dur.98x4mg | Lék na předpis
Grandaxin por.tbl.nob.20x50mg | Lék na předpis
Granegis 1mg por.tbl.flm.10x1mg | Lék na předpis
Granegis 2mg por.tbl.flm.5x2mg | Lék na předpis
Graphites CH15 gra.4g | Lék na předpis
Graphites CH30 gra.4g | Lék na předpis
Graphites CH5 gra.4g | Lék na předpis
Graphites CH9 gra.4g | Lék na předpis
Grimodin 300mg cps.dur. 50 | Lék na předpis
Grimodin 400mg cps.dur. 50 | Lék na předpis
Guajacuran 5% inj.10x10ml/0.5g | Lék na předpis
Gutron 2.5mg tbl.20x2.5mg | Lék na předpis
Gutron 2.5mg tbl.50x2.5mg | Lék na předpis
Gutron 5mg por.tbl.nob.50x5mg | Lék na předpis
Gynoflor vag. tbl. 2x6=12 | Lék na předpis
Haemate P inj.pso.lqf. 1x500UT | Lék na předpis
Halaven inj.sol. 1x2ml | Lék na předpis
Hamamelis Virginiana CH5 gra.4g | Lék na předpis
Hamamelis Virginiana CH9 gra.4g | Lék na předpis
Helicid 40 inf.plv.sol.1x40mg | Lék na předpis
Helonias Dioica CH9 gra.4g | Lék na předpis
Hipres 10 por.tbl.nob.30x10mg | Lék na předpis
Hipres 5 por.tbl.nob.30x5mg | Lék na předpis
Histaminum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Histaminum CH30 gra.4g | Lék na předpis
Histaminum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Hizentra inj.sol. 1x20ml | Lék na předpis
Hotemin 20mg cps.20x20mg | Lék na předpis
Hotemin 20mg inj.5x1ml/20mg | Lék na předpis
Hyoscyamus Niger CH15 gra.4g | Lék na předpis
Hyoscyamus Niger CH9 gra.4g | Lék na předpis
Hypnogen por.tbl.flm.100x10mg | Lék na předpis
Hypnogen por.tbl.flm.20x10mg | Lék na předpis
Hypnomidate inj.sol.5x10ml/20mg | Lék na předpis
Hypotylin tbl.30x2.5mg | Lék na předpis
Hytrin 5mg por.tbl.nob.84x5mg | Lék na předpis
Chininum Sulfuricum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Ialugen Plus drm. crm. 1x60g | Lék na předpis
Ialugen Plus drm.crm. 1x20g | Lék na předpis
Iasibon 6mg inf.cnc.sol.1x6ml | Lék na předpis
Ibalgin 600 tbl.obd.30x600mg | Lék na předpis
Ibustrin por.tbl.nob.30x200mg | Lék na předpis
Ignatia Amara CH200 gra.4g | Lék na předpis
Imacort drm.crm.1x20g | Lék na předpis
Imunor lyo.4x10mg | Lék na předpis
Indap cps.30x2.5mg | Lék na předpis
Indap por.cps.dur.100x2.5mg | Lék na předpis
Inegy 10mg/20mg por.tbl.nob.98 | Lék na předpis
Inhibace 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Inspra 50mg por.tbl.flm.30x50mg | Lék na předpis
Invega 3mg por.tbl.pro.30x3mg | Lék na předpis
Iodum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Iodum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Iruxol Mono drm.ung.1x10g | Lék na předpis
Itakem 10mg por.tbl.flm.28x10mg | Lék na předpis
Itakem 20mg por.tbl.flm.28x20mg | Lék na předpis
Itakem 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Jaydess 13.5mg iut.ins.1x13.5mg | Lék na předpis
Jeanine 2mg/0.03mg tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Jeanine por.tbl.obd.1x21 | Lék na předpis
Jeanine por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Jeanine por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Jodid 100 tbl.100 | Lék na předpis
Jodthyrox tbl.50 | Lék na předpis
Jumex tbl.50x5mg | Lék na předpis
Kalium Arsenicosum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Bromatum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Bromatum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Iodatum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Iodatum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Sulfuricum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Sulfuricum CH5 gra.4g | Lék na předpis
Kalium Sulfuricum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Kalnormin por.tbl.pro. 30x1g | Lék na předpis
Kamiren 2 tbl.30x2mg | Lék na předpis
Kamiren 4 tbl.30x4mg | Lék na předpis
Kanamycin-POS oph.ung.1x2.5g | Lék na předpis
Kanavit gtt.1x5ml/100mg | Lék na předpis
Kanavit inj.5x1ml/10mg | Lék na předpis
Kartesada 150 mg cps.dur. 21 | Lék na předpis
Kartesada 150mg cps.dur.56 | Lék na předpis
Kartesada 300mg cps.dur.21 | Lék na předpis
Kartesada 75mg cps.dur.56 | Lék na předpis
Katya por.tbl.obd.1x21 | Lék na předpis
Katya por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Kemadrin por.tbl.nob.100x5mg | Lék na předpis
Keplat drm.emp.med.7x20 mg | Lék na předpis
Ketilept 200mg tbl.flm. 80 | Lék na předpis
Ketilept 300mg tbl.flm. 30 | Lék na předpis
Ketonal cps.25x50mg | Lék na předpis
Ketonal Forte tbl.obd.20x100mg | Lék na předpis
Ketonal inj.10x2ml/100mg | Lék na předpis
Ketonal inj.5x2ml/100mg | Lék na předpis
Ketonal rct.sup.12x100mg | Lék na předpis
Ketonal Retard tbl.ret.20x150mg | Lék na předpis
Ketosteril tbl.obd.100 | Lék na předpis
Ketotifen AL cps.20x1mg | Lék na předpis
Ketotifen AL cps.50x1mg | Lék na předpis
Klabax 500mg tbl.flm.14x500mg | Lék na předpis
Klacid 250 por.tbl.flm.10x250mg | Lék na předpis
Klacid 250 por.tbl.flm.14x250mg | Lék na předpis
Klacid 500 por.tbl.flm.14x500mg | Lék na předpis
Klacid SR tbl.ret.7x500mg | Lék na předpis
Kliane por.tbl.flm.3x28 | Lék na předpis
Klimodien por.tbl.obd.3x28 | Lék na předpis
Klimonorm por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Kliogest por.tbl.flm.1x28 (NOO) | Lék na předpis
Klion-D 100 tbl.vag.10 | Lék na předpis
Kognezil 5mg por.tbl.flm.28x5mg | Lék na předpis
Kornam 5mg tbl.30x5mg | Lék na předpis
Korylan tbl.10 | Lék na předpis
Kreosotum CH15 gra.4g | Lék na předpis
Kreosotum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Kyleena 19.5mg iut.ins.1x1 CZ | Lék na předpis
Kylotan NEO 80mg por.tbl.flm.28 | Lék na předpis
Kylotan NEO 80mg por.tbl.flm.98 | Lék na předpis
Lacipil 4mg por.tbl.obd.28x4mg | Lék na předpis
Ladybon por.tbl.nob.84x2.5mg | Lék na předpis
Lagosa drg.100x150mg | Lék na předpis
Lagosa drg.50x150mg | Lék na předpis
Lachesis Mutus CH200 gra.4g | Lék na předpis
Lakea 50mg por.tbl.flm.30x50mg | Lék na předpis
Lanzul 15mg por.cps.etd.28x15mg | Lék na předpis
Lanzul cps.14x30mg | Lék na předpis
Lanzul cps.28x30mg | Lék na předpis
Lanzul cps.56x30mg | Lék na předpis
Lekoptin inj.50x2ml/5mg | Lék na předpis
Lekoptin tbl.obd.20x120mg | Lék na předpis
Lekoptin tbl.obd.30x40mg | Lék na předpis
Lekoptin tbl.obd.50x40mg | Lék na předpis
Lekoptin tbl.obd.50x80mg | Lék na předpis
Leponex 100mg tbl.nob.50 I | Lék na předpis
Leponex 25mg tbl.nob.50 I | Lék na předpis
Leptoprol 5mg imp.isp.1x5mg | Lék na předpis
Lerana por.tbl.flm.30x2.5mg | Lék na předpis
Lescol XL por.tbl.pro.28x80mg | Lék na předpis
Levitra 20mg por.tbl.flm.4x20mg | Lék na předpis
Levosert IUT ins. 1x52mg | Lék na předpis
Lexaurin 1.5mg tbl.nob.28x1.5mg | Lék na předpis
Lexaurin tbl.30x3mg | Lék na předpis
Lidocain inj.10x2ml 2% | Lék na předpis
Lindynette 20 por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Lindynette 20 por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Lindynette 20 por.tbl.obd.6x21 | Lék na předpis
Linoladiol N vag.crm.25g | Lék na předpis
Lipanor por.cps.dur.60x100mg | Lék na předpis
Lipobase crm. 1x100g | Lék na předpis
Lipobase drm.crm.1x100g | Lék na předpis
Liskantin por.tbl.nob.100x250mg | Lék na předpis
Litalir cps.100x500mg (I) | Lék na předpis
Livial tbl.1x28 | Lék na předpis
Locoid 0.1% 1mg/g crm. 30g | Lék na předpis
Locoid 0.1% 1mg/g ung.30g | Lék na předpis
Locoid 0.1% Lotion lot.1x30ml | Lék na předpis
Locoid Crelo 0.1% eml.1x30g | Lék na předpis
Locoid Lipocream 0.1% crm.1x30g | Lék na předpis
Locoid Lipocream 0.1% crm.1x30g | Lék na předpis
Lodoz 10mg por.tbl.flm.30 | Lék na předpis
Lodoz 5mg por.tbl.flm. 30 | Lék na předpis
Loette por.tbl.flm. 3x28 II | Lék na předpis
Logest por.tbl.obd.1x21 (F) | Lék na předpis
Logest por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Logest por.tbl.obd.3x21 (F) | Lék na předpis
Lokren 20mg por.tbl.flm.28x20mg | Lék na předpis
Lokren 20mg por.tbl.flm.98x20mg | Lék na předpis
Lomexin 600 vag.cps.mol.2x600mg | Lék na předpis
Lomexin crm.vag.1x78g | Lék na předpis
Loradur Mite por.tbl.nob.50 | Lék na předpis
Loradur por.tbl.nob.50 | Lék na předpis
Lorista 25 por.tbl.flm.28x25mg | Lék na předpis
Lorista 50 por.tbl.flm.28x50mg | Lék na předpis
Lorista H por.tbl.flm.28 | Lék na předpis
Lorista por.tbl.flm.84x50mg | Lék na předpis
Lotera 5mg por.tbl.flm. 30x5 mg | Lék na předpis
Lotera 5mg por.tbl.flm. 90x5 mg | Lék na předpis
Lozap H por.tbl.flm.30 | Lék na předpis
Lozap H por.tbl.flm.90 | Lék na předpis
Ludiomil 75 tbl.flm. 20x75mg | Lék na předpis
Luivac por.tbl. nob. 28 | Lék na předpis
Luminal inj.5x1ml | Lék na předpis
Lunafem por.tbl.obd.1x21 | Lék na předpis
Lunafem por.tbl.obd.3x21 | Lék na předpis
Lusopress por.tbl.nob.98x20mg | Lék na předpis
Lusopress tbl.28x20mg | Lék na předpis
Luxfen 2mg/ml oph.gtt.sol.1x5ml | Lék na předpis
Lyrica 75mg por.cps.dur.56x75mg | Lék na předpis
Lyxumia 20mcg inj.sol. 2x3ml | Lék na předpis
Mabron 50mg cps.20x50mg | Lék na předpis
Mabron inj.sol.5x2ml | Lék na předpis
Macmiror Complex 500 supp.vag.8 | Lék na předpis
Macmiror tbl.obd.20x200mg | Lék na předpis
Magnerot tbl.100 | Lék na předpis
Magnerot tbl.50 | Lék na předpis
Magnesia Carbonica CH9 gra.4g | Lék na předpis
Magnesia Muriatica CH30 gra.4g | Lék na předpis
Magnesia Muriatica CH9 gra.4g | Lék na předpis
Magnesia Phosphorica CH5 gra.4g | Lék na předpis
Magnesia Phosphorica CH9 gra.4g | Lék na předpis
Magrilan cps.30x20mg | Lék na předpis
Malarone por.tbl.flm.12 | Lék na předpis
Maltofer por.gtt.sol.30ml | Lék na předpis
Maltofer por.sir.150ml | Lék na předpis
Manganum Metallicum CH9 gra.4g | Lék na předpis
Maninil 5 tbl.120x5mg | Lék na předpis
Marixino 10mg por.tbl.flm.56x10 | Lék na předpis
Marvelon por.tbl.nob. 3x21 | Lék na předpis
Marvelon por.tbl.nob.3x21 | Lék na předpis
MAXIDEX 1mg/g oph.ung.1x3.5g | Lék na předpis
Maxipime 1g inj.sicc.1x1g | Lék na předpis
Maxipime 2g inj.sicc.1x2g | Lék na předpis
Maxitrol oph.gtt.sus. 1x5ml | Lék na předpis
Maxitrol oph.ung. 3.5g | Lék na předpis
Medoclav 625mg por.tbl.flm.21 | Lék na předpis
Medocriptine tbl.30x2.5mg | Lék na předpis
Medoram 5mg por.tbl.nob.100x5mg | Lék na předpis
Medrol 4mg por.tbl.nob.30x4mg-l | Lék na předpis
Megace susp. por.sol. 1x240ml | Lék na předpis
Melipramin por.tbl.flm.50x25mg | Lék na předpis
Memigmin 10mg tbl.flm.84 | Lék na předpis