Muconasal Plus 1.18mg/ml nas.spr.sol.1x10ml

Sleva
PDK 3478071
Výrobce ANGELI
ATC TRAMAZOLIN
SUKL 0223144
FTS Ušní, nosní, krční potíže
Informace Humánní léčivý přípravek
Stav skladem
Počet
119 Kč 109 Kč

CO JE MUCONASAL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Oteklá nosní sliznice doprovází často nachlazení a alergickou rýmu. MUCONASAL PLUS můžete používat bez porady s lékařem ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě. MUCONASAL PLUS můžete také použít po poradě s lékařem k usnadnění odtoku sekretu při zánětech vedlejších nosních dutin a středního ucha.

 • Po podání přípravku MUCONASAL PLUS se účinek projeví během 5 minut a přetrvává zpravidla až 8 - 10 hodin.

Léčivá látka tramazolin-hydrochlorid je alfa-sympatomimetikum, zužuje cévy, tím sníží bezprostředně po podání otok nosní sliznice a způsobí rychlé a dlouhotrvající zprůchodnění nosu.
Součástí přípravku MUCONASAL PLUS jsou také éterické oleje cineol (eukalyptol), levomenthol a kafr, které příznivě ovlivňují celkové působení přípravku.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCONASAL PLUS UŽÍVAT
Neužívejte MUCONASAL PLUS

 •  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku tramazolin-hydrochlorid nebo kteroukoli další složku přípravku MUCONASAL PLUS
 •  jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem) s úzkým úhlem
 •  jestliže trpíte chronickou suchou rýmou
 •  po nitrolebních chirurgických výkonech prováděných nosní dutinou
 •  v prvních třech měsících těhotenství
 • MUCONASAL PLUS není vhodný pro děti do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCONASAL PLUS je zapotřebí

 • jestliže příznaky onemocnění po podání přípravku MUCONASAL PLUS nezmizí do 7 dní, poraďte se s lékařem, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat či ne. Dlouhodobé podávání přípravků snižujících otok nosní sliznice (alfa-sympatomimetik) může vést k vývoji chronického zánětu (a pocitu ucpaného nosu) a poškození nosní sliznice.
 • jestliže trpíte některým z následujících onemocnění:
 • vysokým krevním tlakem (arteriální hypertenze)
 • onemocněním srdce
 • zvýšenou činností štítné žlázy
 • zvětšenou prostatou (hypertrofie prostaty)
 • feochromocytomem (typ nádoru dřeně nadledvin)
 • porfyrií (vzácná porucha tvorby krve)

Měl(a) byste používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

 • jestliže užíváte současně následující léky:
 • inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) k léčbě deprese nebo tricyklická antidepresiva
 • vazokonstrikční látky (léky k léčbě nízkého krevního tlaku)
 • léky k léčbě vysokého krevního tlaku

Měl(a) byste používat přípravek pouze na doporučení lékaře (viz také bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
 
Po ukončení aplikace se může objevit otok nosní sliznice.
Při aplikaci přípravku Muconasal Plus dejte pozor, aby sprej nevnikl do očí a nedošlo k podráždění.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku MUCONASAL PLUS a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné podávání některých léků k léčbě deprese (antidepresiva) nebo vazokonstrikčních přípravků (k léčbě nízkého krevního tlaku) může mít vliv na srdečně-cévní systém a vést ke zvýšení krevního tlaku.
Současné užívání s tricyklickými antidepresivy může vést k arytmiím (nepravidelná činnost srdce).

Současné užívání přípravku MUCONASAL PLUS a léků k léčbě vysokého krevního tlaku může mít různé účinky na srdečně-cévní systém..

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
MUCONASAL PLUS se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství. V dalším průběhu těhotenství a během kojení má být lék užíván pouze po poradě s lékařem.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Nicméně během užívání přípravku MUCONASAL PLUS se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako jsou halucinace, ospalost, sedace, závratě a únava..
Proto je třeba opatrnosti při řízení auta nebo obsluze strojů. Jestliže se vyskytnou výše zmíněné nežádoucí účinky, je třeba vyhnout se potenciálně rizikovým činnostem, jako je řízení auta nebo obsluha strojů.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může způsobit podráždění nosní sliznice.
 

JAK SE MUCONASAL PLUS UŽÍVÁ
Pokud Vám lékař nedoporučí jinak, dodržujte prosím následující dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí:

 • Dávkování je stejné pro děti od 6 let a dospělé.

Obvyklá dávka přípravku je:

 • Podle potřeby 1 dávka do každé nosní dírky, maximálně 4x denně.
 • Přípravek nesmí být podáván bez doporučení lékaře déle než 5 - 7 dnů, u dětí 3 dny.
 • Pokyny pro použití dávkovacího rozprašovače.
 • Před každým použitím je třeba dodržovat následující pokyny:

Sejměte ochranný kryt dávkovacího rozprašovače.
Před prvním použitím je nutno rozprašovač opakovaně stisknout ve směru znázorněném na obr. 1 až do vystříknutí spreje. Při dalším použití je rozprašovač automaticky připraven k okamžité aplikaci.


Před použitím spreje se vždy vysmrkejte. Nástavec spreje zasuňte do nosní dírky a rozprašovač jedenkrát stiskněte . Stejným způsobem aplikujte přípravek do druhé nosní dírky. Při aplikaci spreje lehce nosem vdechněte.
Nasaďte opět ochranný kryt.

Po použití se doporučuje opláchnout nástavec spreje.

Nevymizí-li příznaky během 7 dnů léčby (u dětí do 3 dnů), poraďte se s lékařem o dalším podávání přípravku MUCONASAL PLUS.
 

 • Čtěte pozorně příbalový leták.

Přípravek je určen ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě. Čtěte pozorně příbalový leták.

Odborní garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová