Prostamol Uno cps.mol.90x320mg

Sleva
PDK 2980861
Výrobce BERLIN CHEMIE
ATC SERENOOVÝ PLOD
SUKL 0203255
FTS Rostlinné preparáty a čaje
Informace Humánní léčivý přípravek
Stav skladem
Počet
659 Kč 599 Kč

Prostamol UNO je rostlinným přípravkem. Obsahuje skupinu látek, které působí různými mechanismy na zbytnělou prostatu a zlepšují močové obtíže.

  • Prostamol UNO je určen pouze pro muže.
  • Přípravky se serenoovým extraktem nenarušují sexuální funkce.
  • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Před užitím Prostamolu UNO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prostamol UNO zlepšuje pouze obtíže spojené se zbytněním prostaty, aniž by upravoval samotné zbytnění. Proto prosím navštěvujte svého lékaře v pravidelných intervalech.

Existuje mnoho jiných onemocnění způsobujících poruchy močení, u kterých může být nezbytný jiný druh léčby. I když je Prostamol UNO vhodný k léčbě lehkých až středně těžkých močových obtíží, velmi doporučujeme pravidelné kontroly u lékaře, aby se vyloučily maligní (zhoubné) změny prostaty.

Lékaře je třeba vyhledat ihned, pokud se objeví krev v moči nebo spermatu, nebo bolestivé nutkání močit doprovázené neschopností vymočit se (akutní retence moči).

Pokud se Vaše obtíže při léčbě Prostamolem UNO zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, poraďte se s lékařem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není známo.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Prostamol UNO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. .

Jak se Prostamol UNO užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte 1 tobolku Prostamolu UNO denně po jídle, a to vždy ve stejnou denní dobu.

Tobolky polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. Správné užívání přípravku je velmi důležitou podmínkou jeho účinnosti.

  • Pro úspěšnou léčbu je obzvláště důležitý pravidelný denní příjem.
  • Příznivý účinek lze očekávat přibližně po 4 týdnech.
  • Může trvat až 3 měsíce, než se účinek Prostamolu UNO plně dostaví.
  • Pokud se Vaše obtíže při léčbě Prostamolem UNO nezlepší po 4 týdnech užívání přípravku, nebo pokud se neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se Vaše obtíže znovu objeví, poraďte se s lékařem.

Prostamol uno je určen k léčbě obtíží spojených se zvětšenou prostatou. Je určen všem mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty. Čtěte pozorně příbalový leták.


Odborní garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová