Exemestan Mylan 25mg por.tbl.flm.30x25mg

PDK 2516970
Výrobce REMEDICA
ATC EXEMESTAN
SUKL 0156434
FTS Cytostatica
Informace Humánní léčivý přípravek
Lék na předpis

Exemestan je indikován k adjuvantní léčbě žen po menopauze, které mají invazivní časný estrogen receptor-pozitivní karcinom prsu a kterým byl po dobu 2-3let podáván tamoxifen jako počáteční adjuvantní terapie,dále k léčbě pokročilého karcinomu prsu žen. Čtěte pozorně příbalový leták.


Odborní garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová