Vicks Symptomed forte citron por.plv.sol.10

PDK 2436633
Výrobce WRAFTON LABO
ATC PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
SUKL 0129932
FTS Bolest, teplota
Informace Humánní léčivý přípravek
Stav skladem
Počet
184 Kč

Ulevuje od příznaků nachlazení a chřipky jako jsou bolest hlavy, celkové bolesti, bolesti v krku, ucpaný nos a horečka.

 • Obsahuje paracetamol s účinkem proti bolesti a horečce; fenylefrin redukující otok nosní sliznice a uvolňující ucpaný nos.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Vicks SymptoMed Forte citrón užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky, nebo do 5 dnů u bolesti, nebo se dokonce zhoršují, obraťte se na svého lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Obsahuje dvě léčivé látky: paracetamol s účinkem proti bolesti (analgetikum) a horečce (antipyretikum). fenylefrin (nosní dekongescens) redukující otok nosní sliznice a uvolňující ucpaný nos. 

Nepoužívejte přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón, pokud:

 • máte alergii na paracetamol, fenylefrin nebo na další složky přípravku (viz bod 6.).
 • máte závažné onemocnění srdce.
 • máte zvýšený krevní tlak (hypertenzi).
 • máte závažné onemocnění jater.
 • máte onemocnění ledvin nebo potíže s ledvinami.
 • máte výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy (hypertyreózu).
 • máte glaukom s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak tzv.zelený zákal).
 • současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (iMAO), nebo jste je užíval/a v posledních dvou týdnech.
 • užíváte další léky, které snižují otok sliznice dýchacích cest při nachlazení a chřipce.
 • máte poruchu funkce jater
 • máte zvýšenou činnost štítné žlázy
 • jste muž a máte zvětšenou prostatu, protože se u vás mohou zhoršit potíže s močením
 • máte cukrovku, nebo poruchu oběhové soustavy (včetně Raynaudova syndromu)
 • trpíte poruchou výživy (máte velmi nízkou tělesnou hmotnost)
 • trpíte defektem glukózo - 6 - fosfát dehydrogenázy (genetická porucha)
 • jste li těhotná nebo kojíte.

Nepodávejte Vicks SymptoMed Forte citrón dětem a mladistvým do 15 let.

Ve všech případech podezření na předávkování ihned vyhledejte lékaře, i když se cítíte dobře, z důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Než začnete užívat Vicks SymptoMed Forte citrón, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 • léky obsahující paracetamol nebo jiné léky na chřipku a nachlazení, nebo léky proti ucpanému nosu. Pokud tyto léky užíváte, neužívejte Vicks SymptoMed Forte citrón.
 • inhibitory monoaminooxidázy (iMAO) používané při léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci. Neužívejte Vicks SymptoMed Forte citrón, ani pokud jste užívali inhibitory MAO v posledních 14 dnech.
 • tricyklická antidepresiva k léčbě deprese, jako amitriptylin nebo imipramin.
 • léky na snížení vysokého krevního tlaku (antihypertenziva) včetně beta blokátorů, léky upravující srdeční činnost nebo abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin).
 • léky tlumící pocity na zvracení nebo zvracení (jako metoklopramid nebo domperidon).
 • léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia) jako warfarin, nebo ostatní kumariny.
 • léky snižující zvýšenou hladinu cholesterolu (jako cholestyramin).
 • sedativa (barbituráty).
 • přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou.
 • chloramfenikol (antibiotikum).
 • probenecid nebo AZT (zidovudin).

Užívání Vicks SymptoMed Forte citrón s jídlem a pitím

Nepožívejte přípravek s alkoholickými nápoji.

Těhotenství a kojení

V těhotenství a v období kojení se užívání přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než lék začnete užívat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón

Přípravek obsahuje:

Aspartam (E951), součást fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Sacharózu: pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón užívá

Vždy užívejte přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování:

Tento léčivý přípravek je prášek, jehož rozpuštěním ve vodě získáme horký nápoj.

Vysypte obsah jednoho sáčku do hrnku a přelijte horkou, nikoliv však vařící vodou (přibližně 250 ml).

Nechte ochladit na teplotu vhodnou pro pití nápoje.

 • Dospělí: 1 sáček každých 4-6 hodin dle potřeby.
 • Mladiství (nad 15 let): 1 sáček každých 6 hodin dle potřeby.

Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Nepodávejte dětem a mladistvým mladším 15 let, s výjimkou doporučení Vašeho lékaře.

Bez porady s lékařem nepodávejte osobám s tělesnou hmotností nižší než 65 kg.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky, nebo do 5 dnů u bolesti, nebo se dokonce zhoršují, obraťte se na svého lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

Pokud jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón, než jste měl(a):

Ihned vyhledejte lékaře, užijete-li náhodně více přípravku než jste měli, i když se cítíte dobře z důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater.

 • Čtěte pozorně příbalový leták.

Ulevuje od příznaků nachlazení a chřipky jako jsou bolest hlavy, celkové bolesti, bolesti v krku, ucpaný nos a horečka. Obsahuje paracetamol s účinkem proti bolesti a horečce; fenylefrin redukující otok nosní sliznice a uvolňující ucpaný nos. Čtěte pozorně příbalový leták.


Odborní garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová