Tolura 80mg por.tbl.nob.84x80mg

PDK 2427400
Výrobce KRKA
ATC TELMISARTAN
SUKL 0167676
FTS Hypotensiva
Informace Humánní léčivý přípravek
Lék na předpis

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů. Snížení kardiovaskulární morbidity u pacientů s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním nebo s diabetes mellitus typu 2 s prokázaným orgánovým postižením. Čtěte pozorně příbalový leták.

Odborní garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová