Sulfadimidin PG a.u.v.plv.sol.5x20g

PDK 0916180
Lék na předpis

Sulfadimidin PG má kromě bakteriostatického účinku na řadu grampozitivních i gramnegativních zárodků (pasteurely, salmonely, E.coli) i silný účinek proti kokcidióze drůbeže a králíků domácích. Cílovými druhy zvířat jsou drůbež, králíci, prasata, telata.


Odborní garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová